ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำแพร่

โพสต์26 พ.ย. 2561 19:22โดยรร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4


ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ 
ตามไฟล์แนบ
Ċ
รร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4,
26 พ.ย. 2561 19:22
Comments