ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130732
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040056
รหัส Obec 6 หลัก :
  130732
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำแพร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamphrae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน244 บ้านน้ำแพร่
ตำบล :
  น้ำแพร่
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053022327
โทรสาร :
  053441327
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  achara_09@ hotmail .com
เว็บไซต์ :
  http://www.namphrae.ac.th 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำแพร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:10:14 น.
)
Comments