กิจกรรมของโรงเรียน


คณะครูประชุมก่อนปิดภาคเรียน

โพสต์28 มี.ค. 2561 22:43โดยรร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 22:51 ]ปัจฉิมนิเทศ

โพสต์28 มี.ค. 2561 21:21โดยรร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 22:52 ]

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ทำบุญทานดอยข้าว

โพสต์12 ม.ค. 2561 18:42โดยรร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 21:53 ]

โรงเรียนบ้านน้ำแพร่จัดงานทำบุญทานดอยข้าว ประจำปี 2561งานสวัสดีปีใหม่

โพสต์12 ม.ค. 2561 18:42โดยรร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 21:48 ]

โรงเรียนบ้านน้ำแพร่จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่  2561 


คณะครูโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านน้ำแพร่

โพสต์12 ม.ค. 2561 18:41โดยรร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 21:44 ]

วันที่ 4 ธันวาคม 2560  คณะครูและบุคลากร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านน้ำแพร่พิธีถวายราชสดุดี

โพสต์12 ม.ค. 2561 18:40โดยรร.บ้านน้ําแพร่ สพป.ชม. เขต 4   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 21:39 ]

    โรงเรียนบ้านน้ำแพร่จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยมี นายธนากร  แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  เข้าร่วมพิธี 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่

1-7 of 7