ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 
บ้านเลขที่ 244  หมู่  4  ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230  
โทร  053-022327  
อีเมล : np@namphrae.ac.th

ที่ตั้งโรงเรียน