ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 

บ้านเลขที่ 244  หมู่  4  ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230  

โทร  053-022327  

อีเมล : np@namphrae.ac.th

ที่ตั้งโรงเรียน